Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
 Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung bộ
 trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia
Bộ Tài Nguyên và Môi trường.
          Quyết định thành lập số:………
          Địa chỉ : 660 Trưng Nữ Vương - Thành phố Đà Nẵng
          Điện thoại : 0511 3618139
         Phạm vi hoạt động trên 6 tỉnh thành: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
         
          I. LÃNH ĐẠO ĐÀI
          Giám đốc: Ông Đinh Phùng Bảo
          Điện thoại: 0511 3634399; di động: 0913 422651
          Email: phungbao@gmail.com
          Phó giám đốc: Ông Lê Viết Xê
          Điện thoại: 0511 3618628; di động: 0916 019119
          Email: levietxekttv@gmail.com
          Phó giám đốc: Ông Phạm Văn Chiến
          Điện thoại:                        ; di động: 0914 000795
          Email: pvchien@gmail.com
          II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
          Đài có 6 phòng chức năng:
          1. Văn phòng 
          2. Kế hoạch Tài chính
          3. Dự báo
          4.Quản lý mạng lưới trạm
          5. Thí nghiệm và Phân tích Môi trường khu vực II
          6. Thông tin & dữ liệu KTTV
          III. CÁC ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỈNH
          Đài có 5 Đài khí tượng thủy văn tỉnh trực thuộc:
          1. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Bình
          2. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị
          3. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế
          4. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam
          5. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi
          IV. MẠNG LƯỚI TRẠM     
          Mạng lưới trạm đo trên địa bàn 6 tỉnh, thành gồm:
          1. Khí tượng: Có 15 trạm khí tượng bề mặt.
          2. Thủy văn: Có 26 trạm Thuỷ văn.
          3. Hải văn: 01 trạm Hải văn.
          4. Cao không: 01 trạm Cao không.
          5. Rada thời tiết: 02 trạm Ra đa Thời tiết.
          6. Mạng lưới trạm tự động: 74 trạm

Thời tiết

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

Albums

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh 4
  • Hình ảnh 2
  • nguyen

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 618630 - Fax: 05113 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn