Phòng Thông tin & Dữ liệu KTTV

PHÒNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KTTV
          Có chức năng giúp Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ quản lý, sửa chữa máy chuyên môn, máy thông tin; công nghệ thông tin; kiểm định, hiệu chuẩn máy khí tượng thủy văn theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.
          Trưởng phòng: Thân Đức Thác
          Điện thoại: 051102248115; di động: 0905 538434
          Email: tdthackttv@gmail.com
          Phó Trưởng phòng: Hoàng Đình Thành
          Điện thoại: 0511 3640709; di động: 0905788599
          Email: thanhkttv2004@gmail.com    

Thời tiết

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

Albums

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh 4
  • Hình ảnh 2
  • nguyen

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 618630 - Fax: 05113 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn