Biến đổi khí hậu

Ninh Thuận: 3 giai đoạn ứng phó với biến đổi khí hậu

2530
 
Ảnh minh họa
 
Ngành TN&MT tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng các kế hoạch ứng phó nhằm giảm thiểu các tác động của BĐKH đến sự phát triển kinh tế, xã hội và hệ sinh thái. Theo đó, kế hoạch ứng phó được phân thành 3 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 2016 – 2017; giai đoạn 2 từ 2017 – 2020; giai đoạn 3 định hướng đến năm 2030.
Trong giai đoạn 1, tỉnh Ninh Thuận sẽ cập nhật lại kịch bản BĐKH và chi tiết hơn theo Kịch bản BĐKH và nước biển dâng do Bộ TN&MT ban hành trong năm 2016. Đồng thời, kịch bản lần này được Viện Khí tượng thủy văn và BĐKH ứng dụng 4 mô hình khí hậu toàn cầu: CCAM, PRECIS, RegCM, clWRF mô phỏng, hiệu chỉnh, kiểm định cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
Ở giai đoạn này, các dự án ưu tiên đang và sẽ được triển khai gồm: Cập nhật kịch bản BĐKH cho tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2099; điều tra xây dựng các bản đồ khô hạn, thoái hóa đất tại Ninh Thuận; đánh giá mức độ tổn thương kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng lưu vực sông Dinh do tác động của BĐKH; xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý nước tổng hợp lưu vực sông Dinh; xây dựng mô hình thủy lực/thủy văn sông Dinh để giảm ngập úng cho thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; xây dựng hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; xây dựng các nghị quyết chuyên đề về ứng phó BĐKH, quản lý nguồn nước và các văn bản pháp quy.
Tiếp theo, giai đoạn 2 (2017 – 2020) là giai đoạn triển khai. Trong giai đoạn này, tỉnh Ninh Thuận sẽ hoàn thành việc thiết kế và xây dựng khung cơ sở dữ liệu về BĐKH, xây dựng chương trình khoa học công nghệ về BĐKH tại các ngành, địa phương. Cùng với đó sẽ tiếp tục thực hiện các dự án thích ứng BĐKH tiêu biểu như: Quy hoạch và điều phối tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận; hệ thống thủy lâm kết hợp để phòng chống hoang mạc hóa và thích ứng BĐKH trên địa bàn huyện Ninh Phước, Thuận Nam; thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp; tăng cường hồ chứa, đập để điều tiết nước, tăng cường dòng chảy môi trường, đẩy mặn cho hạ lưu hồ Sông Than, hồ Đa Mây... Bên cạnh đó, hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác giữa Ninh Thuận với các nhà tài trợ trong nước, quốc tế để thực hiện các nội dung của Chương trình.
Giai đoạn 3 là giai đoạn định hướng  đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức và bắt đầu triển khai thực hiện ở các ngành và địa phương nhạy cảm dễ bị tổn thương do BĐKH, mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương về ứng phó BĐKH giữa Ninh Thuận với các tổ chức quốc tế. Song song với đó, tỉnh Ninh Thuận phải nâng cao vai trò của mình trong vùng kinh tế Duyên hải miền Trung về tăng trưởng xanh và giảm thiểu khí nhà kính. Ngoài ra, duy trì các dự án về BĐKH đã được triển khai, xây dựng các chương trình, dự án mang tính đột phá để thích ứng với BĐKH.
Tổng kinh phí mà tỉnh Ninh Thuận dự kiến cho cả 3 giai đoạn là 19.779,5 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 là 4.101,5 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 15.675 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 3, mỗi năm sẽ phân bố kinh phí 350 triệu đồng để tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh các kiến thức có liên quan đến BĐKH
 
Nguồn: monre.gov.vn

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thời tiết

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

Albums

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh 4
  • Hình ảnh 2
  • nguyen

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 618630 - Fax: 05113 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn